ZNAČAJ PREVENCIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Pripremila: prim. dr Spomenka Paurević-Čutura

Kod primarne zdravstvene zaštite preporučuje sistematski,planiran i kontinuiran rad sa pacijentima od malih nogu kroz zdravstveno-vaspitni rad sa tendencijom da se usvoje navike zdrave ishrane, povećanja fizičke aktivnost,nepušenja cigareta čime će se sigurno u kasnijoj životnoj dobi znatno umanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti,dijabetesa,hronične plućne bolesti,hiperlipoproteinemie(povišenih masnoća) a i određenih malignih bolesti.
Dakle,prevencija kreće od one prve vakcine po rođenju,pa preko kontrolnih,sistematskih pregleda za upis u vrtić,u školu.Dalje,u školskoj dobi nastavlja se nadzor i praćenje te osjetljive populacije.U odrasloj dobi težište se prebacuje na timove porodične medicine gdje ljekar radi prema Stručnom uputstvu za rano otkrivanje i redukciju rizičnih faktora,faktora ponašanja i ranog otkrivanja bolesti.Ljekar će po tačno propisanoj proceduri,raditi ciljano na otkrivanju i redukciji povišenog pritiska,povišenog holesterola i triglicerida u krvi,kao i otkrivanju povišenog nivoa šećera,gojaznosti,te društveno prihvatljivog ali po zdravlje štetnog ponašanja kao što je pušenje cigareta i uzimanje alkohola.Nadalje,ljekar će kroz preventivne preglede zdravih osoba raditi rano otkrivanje karcinoma.Najčešći karcinomi širom svijeta su karcinom pluća,dojke,crijeva,želuca i prostate a povezani su sa neprosvijećenošću stanovništva,nezdravim stilom života,nedostatkom programa za rano otkrivanje,ali ponekad i hroničnim nedostatkom vremena pacijenta ili ljekara,što rezultira visokim procentom obolijevanja ali i smrtnosti. Rano otkrivanje većine malignih bolesti doprinosi većoj vjerovatnoći izliječenja,produžavanja života i smanjenju prijevremne smrtnosti.Preventivni pregledi ranog otkrivanja bolesti uglavnom nisu skupi.Na primjera, za rak grlića maternice dovoljno je svake 3 godine uraditi PAPA test od 25 do 65g. Rak dojke obični fizikalni pregled 1x mjesečno,mamografija 1x u 2g kod žena od 50-70.g. Digitorektalni pregled osoba preko 50g starosti svake 3g,može postaviti sumnju na karcinom debelog crijeva,a kod osoba koje imaju neke simptome bolesti ili pozitivnu porodičnu anmanezu rade se test na okultno krvarenje i kolonoskopija i ranije .Rak prostate digitorektalni pregled urologa svake 2g.od 50-70.gTreba napomenuti da se mogu uraditi i laboratorijskli nalazi tj testovi na specifične karcinomske antigene. Preporučeuje se,i najznačjnija je,saradnja ljekara porodične medicine,zdravstvenog osoblja i pacijenta,međusobni odnos pun povjerenja i uvažavanja,a svakako treba uključiti u navedene aktivnosti i druge relevantne segmenate društva.

Nedavno otvorena Zdravstvena ustanova “Specijalistički centar Banja Vrućica” nudi usluge iz oblasti porodične medicine a svi zainteresovani mogu da ih koriste preko Fonda zdravstvstvenog osiguranja RS i imaće na raspolaganju sve resurse koje imaju i pacijenti domova zdravlja

Primarna zdravstvena zaštita kao temelj nacionalne,regionalne ali i svjetske strategije, sa ciljem “zdravlje za sve”, promovisana je još u septembru 1978.g.u Alma Ati u organizaciji Svjestske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a kada je prihvaćena Deklaracija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ).Godine1998.  usvojen je novi dokument “Zdravlje za sve-politika XXI vijeka” sa osnovnom globalnom politikom u smislu produžavanja zdravog života za sve ljude.Ta Deklaracija i dan danas predstavlja jedan od temeljnih dokumenata za one koji se vode pozitvnom definicijom zdravlja SZO.Njom se naglašava da ljudi imaju pravo i dužnost da individualno i zajedno planiraju i provode brigu o zdravlju,a vlade imaju odgovornost osiguravanja adekvatnih zdravstvenih i socijalnih mjera i usluga kojima se unapređuje i promoviše zdrav stil života.Dakle,to nije samo problem pojedinca,jedne države,nego svjetski problem radi čega je u maju 2000g Skupština SZO-a usvojila Rezoluciju pod nazivom Globalna strategija za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti.Zanemarujući ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu može kroz dugi niz godina doći do niza problema i porasta hroničnih nezaraznih bolesti,pa čak i pojava zaraznih bolesti ukoliko se zanemari vakcinacija.