Nošenje zaštitnih maski

amazon-virus-mask-920svl

Pripremio: dr Igor Dumanović

Može li nošenje zaštitnih maski spriječiti infekciju koronavirusom?

Nošenje medicinkih maski nije samo po sebi dovoljno da zaštiti od virusne infekcije. Uz nošenje maske mora se voditi računa o higijeni ruku i drugim preventivnim mjerama.

Kada nositi zaštitne maske?

Svjetska zdravstvena oganizacija ( SZO, WHO), preporučuje nošenje zaštitnih maski u slučaju da  kašljete, kišete, imate povišenu temperaturu i otežano disanje, da bi se spriječilo širenje infekcije u vašu okolinu. Ako ste zdravi, a brinete se za osobu koja ima infekciju koronavirusom ( ili neku drugu respiratornu infekciju), onda trebate nositi masku kad god ste u istoj prostoriji sa oboljelim.

Kako pravilno nositi masku?

Ako već nosite masku, važno je znati kako pravilno staviti masku i kako je pravilno odložiti. Nošenje maske je efektivno ako se pravilno vrši pranje ruku mlakom vodom i sapunom ili rastvorom sa alkoholom. U suprotnom, umjesto da vas zaštiti, maska može postati izvorom infekcije, zbog bacila koji se mogu zadržati na njoj.

Odrediti gornju ivicu maske, koja u sebi ima žicu. Saviti žičani umetak, staviti preko grebena nosa, tako da maska obuhvata nos i usta. Potom pričvrstiti masku tako što  ćete masku zavezati na potiljku ili navući elastične gajtane iza ušiju, u zavisnosti od vrste maske.

Šta je još važno znati?

Dok nosite masku, ne dodirujte prednji dio maske, da ne bi došlo do kontaminacije.

Kada skidate masku, odvežite gajtane ili skinite elastične gajtane, ali nipošto ne dodirujte prednji dio maske. Masku potom baciti u kantu za smeće sa poklopcem.

Ono što je važno, jeste temeljno pranje ruku, PRIJE i NAKON nošenja maske, mlakom vodom i sapunom, u trajanju od najmanje 20 sekundi ( ili korištenje dezifincijensa sa alkoholom). Oparti ruke treba i ako ste slučajno rukama dodirnuli prednji dio maske.

Ukoliko maska postane vlažna, treba je zamijeniti novom, suvom maskom.

Nikad ne koristite ponovo maske za jednokratnu upotrebu, i uvijek ih bacite u kantu sa poklopcem, nakon svake upotrebe.