Higijenske mjere u zaštiti od virusnih infekcija

Pripremila: dr Dragica Andrić

Period je godine za koji je karakterističan pojava sezonske gripe, a u svijetu je i aktuelna zaraza korona virusom.  Od ostalih uobičajenih virusnih infekcija disajnih puteva, od kojih su najčešće prehlade, gripa se razlikuje po naglom početku i razvoju simptoma bolesti. Karakteriše je  je neki od sledećih simptoma: visoka temperatura, oko 38°C i više, kašalj, grlobolja, bolovi u tijelu, glavobolja, groznica  i umor. Organizam djece „burnije“ reaguje te se uz navedene simptome može pojaviti mučnina, povraćanje i proljevaste stolice. Za razliku od prehlade, od koje većina ljudi oboli i po nekoliko puta godišnje, gripa je sezonska bolest od koje se najčešće oboli jedanput godišnje, u toku jeseni tj. zime. Gripa je potencijalno i mnogo opasnija bolest, koja može izazvati i po život ozbiljne komplikacije. Naravno, težina kliničke slike je u korelaciji sa starosću, imunitetom, postojanjem hroničnih bolesti, drugim predisponirajućim faktorima.

S tim u vezi iznijećemo neke uopštene higijenske mjere za smanjenje rizika od prenosa virusnih infekcija. U vezi sa aktuelni problemom korona virusom, bitno je naglasiti da  je u slučaju povišene temperature, kašlja, otežanog disanja, epidemiološki značajan podatak da li ste putovali u područje u kome su registrovani slučaji pomenutog virusa.

Sa higijensko aspekta prva preporuka je da  izbjegavate bliski kontakt s bolesnim osobama. Preporučena je udaljenost od bolesnika barem jedan metar, ukoliko nije nužan bliži kontakt. Ne posjećujte bolesnike ako nije nužno. Jako bitna higijenska mjera za smanjenje rizika od zaraze je često pranje ili dezinfekcija ruku. Ruke treba temeljno prati sapunom i vodom, pogotovo nakon kašljanja i kihanja. Dezinfekcijska sredstva za ruke na bazi alkohola smanjuju količinu virusa na kontaminiranim rukama, ali pranje sapunom i vodom je dokazano je djelotvornije. Pranje ruku treba svaki put trajati najmanje dvadesetak sekundi. Pošto su preko kontaminiranih ruku putevi ulaska virusa u organizam preko sluzokože nosa, usta, očiju, ne treba ih dodirivati neopranim rukama.

Ukoliko sami imate virozu, ili neko unutar vaše porodice vrlo je bitno sprovoditi respiratornu higijenu . To podrazumjeva mjere kojima sprečavamo izlaganje drugih osoba našim izlučevinama iz usta i nosa koje mogu biti zarazne. Ukoliko ste  bolesni obavezno je pri kašljanju i kihanju prekriti usta i nos papirnom maramicom koju, treba koristiti jednokratno, tj . nakon upotrebe baciti u kantu za smeće .Ukoliko kod sebe  nemate maramice pri ruci i nemate mogućnost nakon toga odmah oprati ruke, bolje je prekriti usta i nos podlakticom nego dlanom. U slučaju gripe, savjetuje se ostati kod kuće.

Što se tiče masovne upotrebe maski za lice na ulicama, u suštini, nije dokazano da se zdravi ljudi mogu zaštititi od virusne infekcije upotrebom istih , prilikom hodanja gradom, obavljanja svakodnevnih poslova i drugih aktivnosti za vrijeme trajanja sezonske gripe ili pandemije.Stoga sa epidemiološke tačke gledišta, ne postoje preporuke za upotrebu maski za lice od strane zdravih ljudi u socijalnim kontaktima. Upotreba maskih za lice svakako se preporučuje kod osoba sa simptomima gripa, jer time se zadržava respiratorni sekret, te se time štite ostali ljudi u zajednici. Naravno, posebna populacija su zdravsteveni radnici, koji dolaze u kontakt u toku pregleda, njege i brige o bolesniku sa virusnom infekcijom. Upotreba maski za lice svakako se preporučuje i kod zdravih osoba koje njeguju i brinu o bolesniku sa simptomima gripe. Upotreba maski za lice kod zdravih osoba služi za zaštitu usta i nosa od slučajne kontaminacije vlastitim rukama i kašljanjem i kihanjem osoba iz okoline. Osobe koje su zdrave i kojima maska može biti dodatna zaštita su članovi porodice. Često se viđa da se maska koristi kao zaštita ali neispravno. Prilikom upotrebe, masku ne treba dodirivati rukama. Nakon dodirivanja maske, poželjno je pranje ruku. Kada maske postanu vlažne, potrebno ih je promjeniti. Nakon skidanja, maska se mora baciti u kantu za smeće. Nakon skidanja maske, ruke se moraju oprati sapunom i vodom ili dezinficijensom na bazi alkohola.

Kao što sam pomenula , stanje našeg imuniteta je jako bitno za odbranu organizma od virusa, te je uz navedene higijenske mjere preporuka unositi  hranom dovoljno vitamina u naš organizam, boraviti na svježem zraku, baviti se fizičkim aktivnostima. Zatvoreni prostori osobito su pogodni za njegovo širenje te treba redovno zračiti prostorije.