Fizijatrijsko-reumatološka rehabilitacija

Najčešće nam se pacijenti obraćaju zbog reumatskih oboljenja, ali i i osteoporoze, sportskih i povreda izazvanih traumom. Stručnjaci iz oblasti fizikalne i rehabilitacijske medicine pri rehabilitaciji koriste ljekovita svojstvia naše termomineralne vode, a u terapijskom  procesu primjenjuju još i  kinezi terapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju i termoterapiju.

Ova vrsta rehabilitacije je namjenjena: