KERAMIČKE FASETE

Pripremila: dr Veselka Kecman, stomatolog

Faseta odgovara najvišim standardima savremene estetske stomatologije. Garantuju rezultat prirodnog izgleda budući da se izrađuju od tankih slojeva keramičkih materijala, čime se omogućava prilagođavanje boje susjednim zubima koji se ne tretiraju. Ovakve vrste nadoknada su odličan izbor kod prednjih zuba tj. kod svih onih slučajeva kada pacijent nije zadovoljan izgledom svojih zuba.

Porcelanske fasete u estetskoj stomatologiji predstavljaju vrhunsku i kvalitetnu konzervativnu alternativu mnogim restaurativnim procedurama koje zahtjevaju obimnije uklanjanje zubnog tkiva.

Manje invazivna procedura po tvrda i meka tkiva zuba i zadovoljavajući estetski učinak koji se postiže porcelanskim fasetama, učinili su ovaj način rehabilitacije veoma popularnim. Pojednostavljenje tehnike cementiranja i uznapredovali kvalitetni kompozitni cementni materijali pomogli su promociji porcelanskih faseta i među pacijentima.

Porcelanske fasete su tanke keramičke ljuspe trajno adhezivno cementirane za zubne strukture. Postavljaju se na vanjski, vidljivi dio jednog ili više zuba,  te je potrebno minimalno površinsko brušenje i kraćenje zuba. U poređenju sa kompozitnim fasetama porcelanske su ljepšeg i prirodnijeg izgleda, a otpornije su i na prebojavanje, što je naročito važno za ljude koji puše, piju dosta kafe ili konzumiraju dosta crnog vina. Savremena dentalna praksa je znatno proširila indikativno područje koje su ranije pokrivale porcelanske fasete zahvaljujući unapređenju keramičkih materijala.

Porcelanske fasete se indikuju sa ciljem:

 1. korekcije boje postojeće denticije kao posljedice tetraciklinskih prebojenosti, fluoroze ili “endodontskog prebojavanja” koje se ne može korigovati tehnikama bijeljenja zuba;
 2. korekcije oblika i položaja zuba;
 3. zatvaranje dijastema;
 4. restaurisanja kruničnih fraktura zuba;
 5. korekcije gubitka gleđi zuba nastale uslijed erozije, atricije, mehaničke ili hemijske abrazije i kongenitalnih malformacija: displazije, distrofije;
 6. korekcije postojeće okluzalne šeme i promjene zagrižaja

Kontraindikacije koje se odnose na situacije u kojima ne treba indicirati porcelanske fasete su:

 1. nedovoljna količina gleđi ( smatra se da je potrebno sačuvati 50% structure gleđi i obezbjediti da se faseta završi u gleđnom tkivu);
 2. depulpirani zubi ( manje biološke vrijednosti i skloni promjeni boje tokom vremena);
 3. prevelik preklop zuba;
 4. parafunkcije: bruksizam, loše navike.

Treba napomenuti i nekoliko relativnih kontraindikacija, kojima se ne mogu dobiti zadovoljavajući rezultati ili je potrebna odgovarajuća priprema prije terapijske procedure:

 1. pojedinačna (solo) porcelanska faseta na zubu jako promjenjene boje, koja se estetski teško može u potpunosti uklopiti u postojeću oralnu kompoziciju;
 2. postojanje karijesa i starih ispuna (zbrinjavanje karijesa i promjenastarih ispuna glas-jonomerima ili kompozitnim materijalima);
 3. loša oralna higijena.

Keramičke fasete sa velikim uspjehom se primjenjuju i u stomatološkoj ordinaciji „Banje Vrućice“.