Vanredna skupština akcionara ZTC Banja Vrućica a.d. 04.04.2018. godine

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR

“BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj: SP-53/2018

Datum: 20.03.2018. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka „g“ i člana 268. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 4. vanrednoj sjednici koja je održana dana 20.03.2018. godine, donio sledeću

O D L U K U

 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 1. Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica” a.d. saziva se za dan 04.04.2018. godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.
 2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

dnevnom   redu:

 1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine
 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZTC “Banja Vrućica” a.d.
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta ZTC “Banja Vrućica” a.d.
 5. Donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti godine

Obrazloženje saziva Skupštine: vanredna Skupština akcionara saziva se zbog potrebe izmjena i dopuna Statuta Društva i donošenja Odluke o isplati dividende akcionarima Društva.

 1. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
 2. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 26.03.2018. godine.
 3. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju  Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.

Društvo obezbjeđuje uvid u pisane  materijale  prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom  akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme.

 1. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12.00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Tomović

Did you like this? Share it!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu