Vandredna skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” 10.11.2015. godine

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR

“BANJA VRUĆICA”a.d.

Broj :3229 /2015

Datum: 26.09. 2015.godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13) i člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 49. sjednici koja je održana dana 26.09.2015. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

Vanrednu Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

1.Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”saziva se za dan 10.11.2015.godine sa početkom u 11,00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.

2.Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

1.Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara

2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

3.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

4.Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva

5.Donošenje odluke o razrješenju Internog revizora Društva

6.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

7.Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju

8.Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovimaOdbora za reviziju

9.Donošenje odluka odavanju saglasnosti na Ugovor članovima Upravnog odbora i Odbora za  reviziju

Obrazloženje saziva Skupštine: vanredna Skupština akcionara saziva se zbog potrebe izbora članova Upravnog odbora , članova Odbora za reviziju i Izmjena i dopuna Statuta Društva

3.Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.

4.Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno stanjem na dan 31.10.2015.godine.

5.Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

6.Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova,na istom mjestu.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Vlado Topić

 

Did you like this? Share it!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu