Obavještenje

Broj: 1543 /2014

Datum: 27.06.2014. godine

Obavještavaju se akcionari ZTC „Banja Vrućica“ a.d.  koji imaju taj status na dan 27.06.2014. godine, da mogu zahtijevati isplatu dividende iz dijela dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2012. godini.
Dividenda se raspoređuje na sve akcije Društva, a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,0191 KM.
Kao krajnji datum isplate dividende u novcu određuje se 30.09.2014. godine, a isplata će se izvršiti na osnovu podnesenih pismenih zahtjeva akcionara Društva.
Pismeni zahtjev akcionara za isplatu dividende dostavlja se u sjedište društva, na adresu: ZTC „Banja Vrućica“ , Kosovska bb, 74273 Banja Vrućica, Teslić.
Uz pismeni zahtjev pravna lica dostavljaju:
– Kopiju registracije i broj žiro računa.
Uz pismeni zahtjev fizička lica dostavljaju:
– Kopiju lične karte (za djecu kopiju rodnog lista) i broj tekućeg ( transakcionog) računa.
Provjeru statusa sa datumom presjeka, akcionari ZTC „Banja Vrućica“ , mogu izvršiti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS Banja Luka, ul. Sime Šolaje br. 1. ili kod Službe za Pravne poslove Društva, tel: 053/431-270.

vd generalnog direktora

Aleksandar Radošević

 

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu