Igor Dumanović

CURRICULUM VITAE

Dr Igor Dumanović, rođen je u Doboju 13. septembra 1988. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu – gimnaziju.

Medicinski fakultet završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2013. godine, a  specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Kao ljekar radi u Zdravstveno-turističkom centru „Banja Vrućica“ od januara mjeseca 2014. godine.

EDUKACIJE

 • Edukacija o liječenju hiperbaričnom komorom prema protokolima UHMS i ECHM, u Centru za hiperbaričnu medicinu u Raveni, Italija (Centro Iperbarico Ravenna) od 14. do 17. decembra 2016. godine.

 NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 Publikovani naučni radovi:

 1. Udruženost preventabilnih faktora rizika za kardiovaskualarne bolesti kod pacijenata sa hipertenzijom; naučni rad, Zbornik radova kongresa ,,Sedmi međunarodni kongres Ekologija, rad, zdravlje i sport“, Banja Luka , 2015. godine
 2. Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda; naučni rad, Zbornik radova, Peti međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske, Banja Vrućica, 2017.  godine.

Učešće na kongresima i naučnim skupovima: 

 1. Treći kongres doktora medicine RS; ( 7. do 10. novembra 2013. godine, Teslić); Naziv rada -,,Procjena faktora rizika kod pacijenata sa hipertenzijom”
 2. Šesti kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem; (6. do 9. oktobra 2016. godine, Banja Luka); Naziv rada – ,,Procjena efikasnosti kardiovaskularne rehabilitacije ergometrijskim testiranjem kod pacijenata sa infarktom miokarda“
 3. IX dani BHAAAS-a u BiH (25. do 28. maja 2017. godine, Teslić); Naziv rada – Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda
 4. XII dani porodične medicine RS sa međunarodnim učešćem; (06. do 07. oktobra 2017. godine, Teslić); Naziv rada – Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda
 5. Peti međunarodni kongres doktora medicine RS (09. do 11. novembra 2017. godine, Teslić); Naziv rada – Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda
 6. Prvi međunarodni kongres HISPA BH; Multidisciplinarni pristup u zaštiti srca i krvnih sudova; (18. do 20. maja 2018. godine, Trebinje), Naziv rada – ,,Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u praksi“
 7. 10th Days of BAHHHS in BIH ( 21. do 24. juna 2018. godine, Jahorina), Naziv rada – Risc factors for Cardiovascular Diseases in Ptients with Myocardial Infarction (2016. – 2018)
 8. XIII dani porodične medicine RS sa međunarodnim učešćem (oktobar 2018. godine, Teslić); Nazivi radova: 1) Ciljevi sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda; 2) Evaluacija programa stacionarne kardiološke rehabiltiacije bolesnika koji su imali infakrt miokarda i liječeni perkutanom koronarnom internvecijom.

Član je Komore doktora medicine Republike Srpske od 2013. godine.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu