Godišnja Skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica” a.d.

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR “BANJA VRUĆICA” a.d.

Broj:1671/2016

Datum: 26.04.2016. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/2008) i člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 4. sjednici koja je održana dana 26.04.2016. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

 godišnju Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 1. Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”,saziva se za 06.06.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici. 
 2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:
 1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
 2. Usvajanje izvještaja  Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 05.06.2015.godine i vanrednih Skupština akcionara održanih dana 10.11.2015.godine i 15.03.2016.godine.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 • izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII 2015. godine
 • izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2015. godinu
 • nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015 godinu
 • finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju

5. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz 2014. godine sa mišljenjem  odbora za reviziju

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih
izvještaja Društva za 2016.godinu.

 1. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
 1. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 26.05.2016.godine.
 1. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2015. godini,kao i sve druge pisane  materijale  prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme.
 1. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Tomović

 

Did you like this? Share it!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu