Godišnja skupština akcionara ZTC-a “Banja Vrućica” 05.06.2015. godine

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR “BANJA VRUĆICA” a.d.

Broj:1544 /2015

Datum: 28.04.2015.godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/2008) i člana 72. stav 1. tačka 3. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 45. sjednici koja je održana dana 28.04.2015. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A

godišnju Skupštinu akcionara

ZTC “Banja Vrućica” a.d.

 

1. Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC “Banja Vrućica”saziva 05.06.2015. godine sa početkom u 10 časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.

2.   Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom   redu:

1.   Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara

2.   Usvajanje izvještaja  Komisije za glasanje

3.   Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 06.06.2014.godine

4.   Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2014 godinu

b. Finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti

c. Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII

2014.godine

5.  Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva

6.  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju

finansijskih izvještaja Društva za 2015.godinu

3. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.

4. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 26.05.2015.godine.

5. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2014. godini,kao i sve druge pisane materijale  prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u  redovno radno vrijeme.

6. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine  akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 13 časova, i na istom mjestu.

 

                                                            predsjednik Upravnog odbora

                                                          dr Dragan Bogdanić

Did you like this? Share it!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu