CJENOVNIK – Noćenja, pansionskih usluga i ostalih programa hotela “Kardial” koje su važeće do 31.12.2022. godine, i “Srbija”, “Hercegovina” i “Posavina” i Etno sela Usora koje su važeće do 31.12.2022. godine a izražene u konvertibilnim markama dnevno, po osobi.

Hotel Kardial

  MJESEC 
Poslovni programi I, II, VII, VIII
1/2 SOBA
III, IV, XI, XII
1/2 SOBA
V, VI, IX, X
1/2 SOBA
Puni pansion120130140
Poslovni program110120130
Noćenje s doručkom8090100
  MJESEC 
Zdravstveni i rekreativni programiI, II, III, XII
1/2 SOBA
IV, VII, VIII, XI
1/2 SOBA
V, VI, IX, X
1/2 SOBA
Kardiovaskularni program100110120
Fizijatrijsko-reumatološki program100110120
Balneoterapija8595105
Rekreativni program110120130
Hiperbarična oksigenoterapija165170185
 • Sve cijene su u KM
 • Ako se apartman i soba sa francuskim ležajem izdaje kao 1/1 soba, na zahtjev gosta drugi ležaj se doplaćuje u iznosu od 50% od cijene programa.
 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 20,00 KM na dan.
 • Doplata za apartman iznosi 20,00 KM na dan po osobi.
 • Doplata za dodatni obrok (ručak ili večera) iznosi 20,00 KM na dan.
 • Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno i ne obračunava se na programe čije su usluge na bazi Bolničkog dana.
 • Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
 • Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

 

Popusti na usluge

 • Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
 • Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
 • Djeca od 4 do 12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30% popusta.

 

Ostale usluge

 • Dnevni odmor se računa od 06-18 časova i naplaćuje se 50% od cijene noćenja sa doručkom.
 • Programi kardiovaskularne i reumatološke rehabilitacije, te balneo terapija podrazumijevaju boravak od minimalno 7 dana.
 • Za boravak kraći od 10 dana cijena se uvećava za 10%.
 • Za boravak od 15 dana odobrava se 1 dan gratis.
 • Wellness usluge i paketi su regulisani posebnim cjenovnikom.
 • Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.

 

Poslovni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri pansionska obroka), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Korištenje sala i opreme (projektor, projekciono platno, flipčart, razglas, audio snimanje u salonima gdje je to moguće) uz popust,
 • Rekreativni  sadržaji (korištenje bazena).
 • Navedene cijene se odnose na održavanje seminara, poslovnih sastanaka  i prezentacija. Simpoziji i kongresi se posebno ugovaraju.

 

Rekreativni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i  po potrebi dijetalna redukovana ishrana), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Rekreativni  sadržaji po izboru (bazen, fitnes,  otvoreni sportski teren za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, stoni tenis).

 

Balneo program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 • Ljekarski pregled,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen).

 

Kardiovaskularni i fizijatrijsko – reumatološki program

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima
 • Specijalistički pregled,
 • EKG,
 • Laboratorija  (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Otpusno pismo.

HOTEL SRBIJA, HERCEGOVINA I POSAVINA - PROGRAMI

PROGRAMI MJESEC
V, VI, IX i X
KM
MJESEC
III, IV, XI i XII
KM
MJESEC
I, II, VII, VIII
KM
1/1 | 1/2 | A/2
1/1 | 1/2 | A/2 1/1 | 1/2 | A/2
Poslovni program100 | 85 | 100 92 | 77 | 92 85 | 70 | 85
Noćenje sa doručkom80 | 65 | 80 75 | 60 | 75 70 | 55 | 70
PROGRAMI MJESEC
VI, VII, VIII i IX
KM
MJESEC
IV, V, X i XI
KM
MJESEC
I, II, III i XII
KM
1/1 | 1/2 | A/2 1/1 | 1/2 | A/2 1/1 | 1/2 | A/2
Kardiovaskularna94 | 79 | 9484 | 69 | 8474 | 59 | 74
Fizijatrijsko - reumatološka94 | 79 | 9484 | 69 | 8474 | 59 | 74
Rehabilitacija nepokretnih -- | 99 | -- -- | 87 | -- -- | 79 | --
Balneo terapija84 | 69 | 8474 | 59 | 7467 | 52 | 67
Hiperbarična oksigenoterapija150 | 135 | 150140 | 125 | 140135 | 120 | 135
Rekreativni program94 | 79 | 9488 | 73 | 8882 | 67 | 82
 • Sve cijene su u KM
 • Ako se apartman i soba sa francuskim ležajem na zahtjev gosta izdaje kao 1/1 soba, cijena se uvećava za iznos od 50% od cijene programa za koji se koristi.
 • Doplata za dodatni obrok (ručak ili večera) iznosi 15,00 KM.
 • Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno i ne obračunava se na programe čije su usluge na bazi Bolničkog dana.
 • Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
 • Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

 

Popusti na usluge

 • Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
 • Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
 • Djeca od 4 do12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30 % popusta.
 • Dnevni odmor se računa od 06-18 časova i naplaćuje se 50% od cijene prolaznog noćenja.
 • Programi kardiovaskularne i reumatološke rehabilitacije, program za nepokretne te balneo terapija, podrazumijevaju boravak od minimalno 10 dana.
 • Za boravak kraći od 10 dana cijena se uvećava za 10%. Za boravak od 15 dana odobrava se 1 dan gratis.
 • Rekreativni program podrazumijeva boravak od minimalno 2 pansiona. U slučaju kraćeg boravka cijena seuvećava za 30%.
 • Vožnja do terapija za pacijente koji nisu u kategoriji nepokretnih iznosi 10% od cijene bolničkog dana.
 • Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.
 • Cijena pansiona pratioca u zdravstvenom programu (minimalno 10 dana) iznosi 47,00 KM na dan.

 

Kardiovaskularna rehabilitacija

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka, po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled kardiologa ili interniste,
 • EKG,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri medicinske procedure (osim masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo,
 • GRATIS Laboratorija, (Holesterol, Trigliceridi, Šuk, Jonogram, PV, INR i Urin).

 

Fizijatrijsko-reumatološka rehabilitacija

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled fizijatra ili reumatologa,
 • EKG,
 • Laboratorija (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor,
 • Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

Balneo terapija

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
 • Ljekarski pregled,
 • Mineralna kupka (kadi ili bazen)

 

Rekreativni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i  tri obroka),
 • Rekreativni  sadržaji po izboru (bazen i fitnes – hotel Kardial, otvoreni sportski tereni za male sportove).

 

Poslovni program

Usluga na bazi punog pansiona sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka),
 • Korištenje sala i opreme (ozvučenje,projektor, projekciono platno, flipčart, tabla, TV i video) uz popust,
 • Rekreativni sadržaj (korištenje zatvorenog bazena u hotelu „Kardial“).

 

Noćenje s doručkom

Noćenje i doručak (Švedski sto)

 

Rehabilitacija nepokretnih

Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:

 • Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi  dijetalna),
 • Specijalistički pregled,
 • EKG,
 • Laboratorija, (SE, KS, Šuk i Urin),
 • Fizikalne procedure potrebne za određenu  bolest,
 • Mineralna kupka (kada ili bazen),
 • Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 • Svakodnevni ljekarski nadzor  i medicinska njega,
 • Medicinska dokuemntacija i otpusno pismo.

Hotel: Hercegovina (tokom godine).

Etno selo Usora

 2018 Godina 
Programi Cijena po osobi u 1/2 sobi (u KM)Cijena po osobi u 1/2 sobi (u EUR)
Noćenje sa doručkom50,0025,50
Noćenje 45,0023,00
Dnevni boravak30,0015,50
 • Sve cijene su u KM
 • Ako se dvokrevetna ili soba sa francuskim ležajem na zahtjev gosta izdaje kao 1/1 soba, cijena se uvećava za iznos od 50% od cijene programa za koji se koristi.
 • Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno.
 • Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
 • Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

Popusti na usluge

 • Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
 • Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
 • Djeca od 4 do12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30 % popusta.
 • Noćenje se računa od 18-09 časova.
 • Dnevni odmor se računa od 11-17 časova.
 • Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.


služba zdravstva

Kupanje u termomineralnoj vodi posebno se preporučuje kod bolesti krvnih žila, oboljenja zglobova, tetiva, mišića, probavnih, ginekoloških, pa i psihosomatskih bolesti.

+387 53 430 102
drazenko.vukovic@banja-vrucica.com


MEDICAL & WELLNES

Pomozite nam da sačuvamo vaše zdravlje, pridružite nam se na njegovom izvoru.

+387 53 421 268
wellness@banja-vrucica.com

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu