Godišnja skupština akcionara ZTC “Banja Vrućica”

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
“BANJA VRUĆICA”a.d.
Broj: S.P. – 16/2017
Datum: 26.04.2017. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 10. sjednici koja je održana dana 26.04.2017. godine, donio odluku kojom

S A Z I V A
godišnju Skupštinu akcionara
ZTC “Banja Vrućica” a.d.

1. Godišnja Skupština akcionaraAkcionarskogdruštva ZTC “Banja Vrućica”saziva za 20.06.2017. godine, sa početkom u 10:00časova u hotelu “Kardial”, u Banji Vrućici.
2. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara
 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 06.06.2016. godine i vanredne Skupštine akcionara održane 14.11.2016. godine
 4. Razmatranje i usvajanje:
  a. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC “Banja Vrućica” a.d. za period I-XII 2016. godine
  b. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu
  c. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
  d. finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju
 5.  Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva, sa mišljenjem odbora za reviziju
 6.  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu.

3. Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
4. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 10.06.2017.godine.
5. Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka. Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2016. godini,kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, usjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
6. Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 12,00 časova, i na istom mjestu.

Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Tomović

Did you like this? Share it!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu